نوع وب سایت: سایت فروشگاهی

تاریخ اتمام پروژه: 97.02.15

آدرس سایت: https://iranduc.com/

موضوع سایت: سایت فروش مقاله و پروژه

تاریخ اتمام پروژه: 1398.08.05

آدرس سایت: https://pandatoy.ir/

موضوع سایت: یک سایت فروشگاهی است مخصوص فروش اسباب بازی

تاریخ اتمام پروژه: 1399.01.07

آدرس سایت: https://bo2kharid.com/

موضوع سایت: سایت فروشگاهی شبیه دیجی کالا (دارای پیشنهاد شگفت انگیز و پیشنهاد لحظه ای و ...)